ŁatwaKasa.eu

Jak łatwo i szybko zarobić

Posts tagged with

Czym jest kredyt bankowy?

January 29, 2018 -

Kredyt bankowy, inaczej zwany też gotówkowym. Każdy z nas słyszał to sformułowanie, ale czym jest kredyt, na czym polega jego przyznanie, co zawiera umowa? Kredyt gotówkowy jest to umowa zawarta między kredytodawcą a kredytobiorcą, kredytodawcą może być zarówno bank, jak i osoba fizyczna, jest to podmiot, który według umowy zobowiązany jest udostępnić zawartą w umowie sumę środków, natomiast kredytobiorca to … more


Kilka słów o najbardziej znanych kredytach.

January 26, 2017 -

Kredytem bankowym określa się umowę jaka zostaje zawarta w formie pisemnej pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Każda ze stron pełni tutaj bardzo ważną rolę. Obje strony są od siebie uzależnione. Bank zobowiązuje się, iż da określoną sumę pieniędzy na określony cel i czas kredytobiorcy. Ten zaś obowiązuje się, iż wykorzysta tak pieniądze jak to zostało określone w umowie i odda cała … more