ŁatwaKasa.eu

Jak łatwo i szybko zarobić

Posts tagged with

Kilka słów o najbardziej znanych kredytach.

January 26, 2017 -

Kredytem bankowym określa się umowę jaka zostaje zawarta w formie pisemnej pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Każda ze stron pełni tutaj bardzo ważną rolę. Obje strony są od siebie uzależnione. Bank zobowiązuje się, iż da określoną sumę pieniędzy na określony cel i czas kredytobiorcy. Ten zaś obowiązuje się, iż wykorzysta tak pieniądze jak to zostało określone w umowie i odda cała … more