ŁatwaKasa.eu

Jak łatwo i szybko zarobić

Kto może ubiegać się o kredyt gotówkowy

2017
22
March

Reklamy telewizyjne, plakaty, ulotki oraz bilbordy zachęcają nas do zaciągnięcia kredytu gotówkowego oraz wielu innych produktów bankowych. Taka sytuacja nasila się szczególnie w okresach takich jak święta czy wakacje, kiedy banki doskonale zdaja sobie sprawę z tego, że zainteresowanie kredytami będzie jeszcze większe. Wówczas banki oferują jeszcze większe promocje i kredyty na zdecydowanie korzystniejszych warunkach. Inną zachętą jest to, że reklamy mówią iż przyznanie pieniędzy odbywa się bardzo szybko i bez zbędnych formalności. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy może otrzymać kredyt gotówkowy, w przypadku gdy masz szanse na kredyt zobacz jak znaleźć najtańszy kredyt gotówkowy dla Ciebie.

Kto może otrzymać kredyt gotówkowy

Pożyczkę czy też kredyt gotówkowy może otrzymać osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych i oczywiście posiadająca odpowiednie środki do spłaty kredytu. Innym istotnym elementem jest wiarygodność. Bank każdego potencjalnego klienta sprawdza w biurze informacji kredytowej. Jednak największą uwagę banki poświęcają na analizę zdolności kredytowej. To od tego czynnika zależy, jaka będzie ostateczna decyzja banku. Często jest to również uzależnione od źródeł dochodów danej osoby.

Osoba zatrudniona na umowę o prace na czas nieokreślony

W tym wypadku szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego są największe. Nie biorąc pod uwagę historię w Biku możemy śmiało stwierdzić, że taka osoba otrzyma kredyt. Zatrudnienie powinno trwać minimum trzy miesiące i śmiało możemy udać się do banku z wnioskiem o kredyt. Pamiętajmy jeszcze o dowodzi osobistym oraz dokumencie poświadczającym wysokość zarobków.

Osoba zatrudniona o pracę na czas określony

Większość banków przyzna takiej osobie kredyt do 20 tysięcy bez spełniania dodatkowych formalności. Jeżeli jednak chcemy starać się o większą kwotę kredytu może pojawić się problem. Banki mogą obawiać się tego, że kredytobiorca nie przedłuży umowy o pracę a co za tym idzie nie będzie Mia z czego spłacać kredytu. Wówczas w grę wchodzą dodatkowe poręczenia lub ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.


Sposoby praktyczne na zwiększenie zdolności kredytowej.

2017
21
February

Od czego uzależnione jest przyznanie kredyt przez bank? Główny czynnik to oczywiście zdolność kredytowa. Na pewno jest to główny element w celu uzyskania kredytu. Aktualnie, gdzie wystąpiła zmiana regulujące przepisy kredyty hipoteczne jak i gotówkowe uzyskanie go może okazać się nieco trudniejsze. Istnieją jednak sposoby na to, aby zwiększyć własne szanse.

Czym tak naprawdę jest pojęcie ,,zdolność kredytowa”? W zasadzie chodzi tutaj o szansę spłaty zaciągniętego kredytu w terminie oraz wysokości oznaczonej w umowie. Skrót oznacza to, że bank przez ocenę zdolności kredytowej szacuję to na co klient może sobie pozwolić. Przy takiej ocenie bierze się pod uwagę m.in. dochody netto, a także różnego rodzaju wydatki. W teorii każdy bank, który będzie udzielać pożyczki może zastosować swój własny wzór, który będzie służyć do obliczenia zdolności kredytowej. Istnieją jednak uniwersalne rzeczy, które tak w zasadzie mogą pomóc w przypadku obliczeniu zdolności kredytowej. Bank dodatkowo będzie brać pod uwagę przede wszystkim, liczbę osób będących w gospodarstwie domowym, stan cywilny, historie kredytową, status zawodowy oraz wykształcenie, stałe dochody, wartość nieruchomości kredytowanej . W przypadku braku oferty promocyjnej, sprofilowanej to w dużej części przypadków małżeństwo ma większe szanse otrzymania kredytu w odniesieniu do osoby żyjącej samej. Sprawa jest oczywista, ponieważ dwie niewielkie pensje będą o wiele pewniejsze w odniesieniu do jakiejś jednej. Osoby będące zatrudnione w oparciu o umowę o prace, ze stałymi miesięcznymi dochodami w oczach banku mają bardziej stabilną sytuację zawodową w odniesieniu do takich podmiotów, które wykonują pracę w oparciu o umowy śmieciowe. To prawda, że świeżo upieczone małżeństwo ma zdecydowanie większe szanse na uzyskanie kredytu w porównaniu do osoby samotnej. Jednak nowożeńcy z dwójką dzieci w oczach banku nie będą wyglądać zbyt atrakcyjnie. Im więcej jest dzieci do utrzymania tym większe wydatki mogą się tutaj pojawiać. Czym jest historia kredytowa? Tak w zasadzie bank będzie sprawdzać czy podmiot we wcześniejszym czasie miał jakiś kredyt i w jaki sposób nastąpiło jego spłacenie. W przypadku problemów z jego spłatą wystąpić może odmowa uzyskania kredytu. W teorii im wyższe wykształcenie posiada osoba tym ma większe szanse na uzyskanie kredytu. Podobnie sprawa się ma co do statusu zawodowego. Osoba, która już parę lat prężnie prowadzi działalność gospodarczą wygląda bardziej atrakcyjnie w oczach banku. W odniesieniu do wartości kredytowanej nieruchomości. Ta sprawa dotyczy jedynie kredytów hipotecznych, ale i tak bank chętniej może udzielić kredytu na zakup istniejącego mieszkania aniżeli na budowę domu, który wraz z upływem czasu może się przedłużać.

Chcąc mieć większą szansę na uzyskanie kredytu zdecydowanie lepiej jest podać współkredytobiorce. W tym przypadku ta sprawa może dotyczyć jakiegoś członka rodziny lub rodzica.


Kilka słów o najbardziej znanych kredytach.

2017
26
January

Kredytem bankowym określa się umowę jaka zostaje zawarta w formie pisemnej pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Każda ze stron pełni tutaj bardzo ważną rolę. Obje strony są od siebie uzależnione. Bank zobowiązuje się, iż da określoną sumę pieniędzy na określony cel i czas kredytobiorcy. Ten zaś obowiązuje się, iż wykorzysta tak pieniądze jak to zostało określone w umowie i odda cała kwotę wraz z odsetkami w terminie jaki również określono w umowie. Prowizja i odsetki są realnym wynagrodzeniem za udzielenie kredytu. Kredyt jest uznawany za dosyć charakterystyczny rodzaj stosunków zobowiązaniowych jakie zachodzą pomiędzy dwiema stronami. Stosunki te cechuje oprocentowanie, terminowość oraz zwrotność, kliknij tutaj po więcej informacji o kredytach.

Funkcje kredytu.

Kredyt bankowy spełnia cztery podstawowe funkcje jakimi jest: funkcja emisyjna, stymulacyjna, dochodowa oraz funkcja restrukturyzacyjna. Funkcja emisyjna kredytu jest niczym innym jak kreacja pieniądza jaka jest realizowana przez Narodowy Bank Polski. NBP robi to w ramach polityki pieniężnej państwa w jakim działa jak też za pośrednictwem kredytów jakie udziela bankom komercyjnym. Stymulacyjna funkcja kredytu polega na tym, że wykorzystywane są instrumenty polityki kredytowej i przeznacza się je na rozwój gospodarczy i na czynniki produkcji. Takim czynnikiem produkcji może być ziemia, czy też kapitał. W przypadku funkcji dochodowej jest ona realizowana w sposób bezpośredni, jeżeli mamy niższą stopę procentową kredytu w stosunku do stopu inflacji. Funkcja dochodowa realizowana jest również w sposób pośredni, kiedy kredyt ma za zadanie pomóc uruchomić przyrost dochodów i pomóc w rozwinięciu wytwórczej działalności przedsiębiorstwa. Czwarta z funkcji kredytu, funkcja restrukturyzacyjna ma wpływ na przemiany strukturalne i własnościowe jakie zachodzą w gospodarce.

Jak zabezpieczane są kredyty.

Kredyty można zabezpieczać w wielu różnych formach. Pierwsza to forma osobowa. W tym przypadku można mieć pewność gwarancji bankowej, a także przystąpienie do długu. Forma osobową zabezpieczenia kredytów jest również cesja. Jest to nic innego jak przelew wierzytelności. Forma zabezpieczenia kredytu jest również wystawienie weksla in blanco, a także poręczenie wekslowe zwane alawem. Wystarczy również poręczenie. Mamy jeszcze rzeczowe formy zabezpieczenie kredytów bankowych. Tutaj zabezpieczeniem może być kaucja, hipoteka, która jest najbardziej popularną z form zabezpieczenia, a także różnego rodzaju bony na okaziciela i zastawy. Formą rzeczowego zabezpieczenia kredytu jest również zablokowanie środków zgromadzonych na rachunku kredytobiorcy do momentu spłacenia całego kredytu.

Kredyty bankowe mogą mieć kilka form. Jedną z nich jest kredyt obrotowy. Jest on udzielony na określony ściśle cel. Ten cel zawsze jest w jakiś sposób związany z pokryciem bieżących zobowiązań jakimi są wypłaty dla pracowników, czy tez uregulowanie kosztów za zaopatrzenie. Dzięki pieniądzom z takiego kredytu można sfinansować jakąś transakcję. Może być on udzielony w formie kredytu odnawialnego i dzięki temu można go wiele razy wykorzystać. Kredyt obrotowy udzielany jest na okres jednego roku, ale można przedłużyć umowę kredytu obrotowego. Warunki kredytu obrotowego są dobierane do konkretnego klienta jaki się o ten kredyt stara. Drugą formą kredytów jest kredyt inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje może być on przeznaczony na sfinansowanie konkretnej inwestycji. Może być nią zakup wyposażenia, czy tez kupno jakiejś nieruchomości. Kredyt inwestycyjny może sfinansować inwestycje materialne, niematerialne lub finansowe.


Kredyt gotówkowy - fundamentalne zasady

2016
13
October

Dzisiaj na rynku finansowym dostępnych jest multum pierwszorzędnych ofert kredytowych o niezwykle atrakcyjnych parametrach. Ponadto banki stosują przeróżne sposoby, by przykuć uwagę ewentualnego kredytobiorcy do konkretnej oferty, polecają dużo przyciągających promocji. Obszerna panorama produktów czyni, że trudno się w niej połapać, a co dopiero posiadać wiedzę czym się inspirować przy doborze dobrego kredytu dającego porządne warunki spłaty, by nie wyjść z tego z pustym portfelem.

Skąd zacząć wyszukiwanie

W większości wypadków pierwszym działaniem powinno być zapoznanie się z ofertą banku, w którym mamy otwarte konto osobiste. Jako stały klient częstokroć możemy dostać ciekawe warunki, o wiele korzystniejsze, niż przy wzięciu pożyczki w drugim banku jako nowy klient. Zawsze należałoby potraktować propozycję swojego banku jak podstawę, z którą będzie można zestawiać propozycje gotówkowe zaproponowane przez konkurencję.

Oprocentowanie

Odsetki, które poniesiemy, niejednokrotnie są zależne od tego, jak zostaniemy ocenieni przez bank w czasie rozważania wiarygodności i zdolności kredytowej. Na poziom oprocentowania na także wpływ suma zobowiązania, a także czas spłaty, który wybierzemy. Poza tym musimy pamiętać o tym, że do kredytu doliczana jest także prowizja za jego udostępnianie, a na www.ekredytowymarket.pl znajdziesz wszystkie te informacje.

Ułatwione formalności

Coraz to więcej banków stawia na wygodę Klienta i udostępnia w pełni internetowe kredyty gotówkowe, co powoduje, że coraz to więcej klientów używa tego rodzaju mobilnych dróg. Otrzymanie pożyczki metodą on-line jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, a nadto możemy odszukać propozycje bez zaświadczeń, zabezpieczeń.

Dochód

Każdorazowo bank żąda, żeby kredytobiorca miał stały przychód, jaki zdoła względnie udokumentować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Skutkiem tego, jeśli planujemy uzyskać finansowanie, o ile to nie jest kłopotliwe, powinno się uprzednio załatwić niezbędny dokument o zatrudnieniu i dochodach. Możemy przygotować się do takiej ewentualności, aczkolwiek duża część banków pozwala na oświadczenie w tej materii.

Ubezpieczenie kredytu

Banki na ogół wykorzystują ubezpieczenie jako posiłkowe zabezpieczenie udostępnianych kredytów gotówkowych, które podobnie jak odsetki i prowizja oddziałuje na pułap raty. Ubezpieczenia te zwykle nie są przymusowe, ale jeśli się na nie zdecydujemy, wskazane jest zaznajomić się precyzyjnie z klauzulami, na jakich ono działa i od czego chroni, aby wiedzieć, czego spodziewać się w przypadku np. utraty pracy.

Na co trzeba uważać

Każdą z propozycji musimy wnikliwie prześwietlać, dlatego że za niskim, interesującym oprocentowaniem, może kryć się zupełnie sporo pobocznych kosztów. Dlatego trzeba przyjrzeć się każdorazowo sumie całkowitych kosztów kredytu, innymi słowy przeanalizować wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Procentowej (RRSO), która formułuje cały koszt kredytu gotówkowego. Wartość ta jest o tyle interesująca, że uwzględnia wszystkie koszty pożyczki, między innymi koszty usług dodatkowych oraz prowizje. Na skutek tego, niezależnie w jak piękne przedstawiona jest propozycja pożyczki, kredytobiorca nie musi frapować się nad kosztami. Porównanie danych takich jak RRSO w wielu ofertach jednocześnie jest mozolne do przeprowadzenia, toteż warto wspomóc się w owym zadaniu rankingami lub porównaniami kredytów gotówkowych. Podpierając się nimi, uzyskamy także informacje o wielkości raty czy prowizji co będzie nadzwyczaj wartościowe w dokonaniu wyboru najciekawszej propozycji.


Zarządzanie domowymi oszczędnościami

2016
9
August

W każdym gospodarstwie domowym pojawiają się wydatki i przychody. W momencie kiedy wydajemy mniej jak zarabiamy pojawiają się oszczędności. Przydatną umiejętnością jest wiedza na temat zarządzania domowymi oszczędnościami. Umiejętność taką można zdobywać i pogłębiać za sprawą czytania przydatnych artykułów na temat metod inwestowania pieniędzy. Na pewno najmniej korzystnym rozwiązaniem jest pozostawienie oszczędności na koncie bieżącym. Konto osobiste jest przeważnie nieoprocentowane, nasze oszczędności zamiast dla nas zarabiać tracą na wartości. Dodatkowe pieniądze, które posiadamy na koncie osobistym są także czynnikiem kuszącym do zakupów, których tak w rzeczywistości nie potrzebujemy. Umiejętne zarządzanie domowymi finansami polega na ty, że jesteśmy w stanie pewną część naszych dochodów odłożyć na lokaty bankowe.

Jakie korzyści z lokaty bankowej?

Lokata bankowa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zbierać pieniądze na określony cel. Oczywiście największe korzyści z lokaty bankowej to korzyści. Zależą one od wysokości oprocentowania, oraz od długości czasu na jaki zdecydowaliśmy się powierzyć nasze oszczędności bankowi. Lokaty bankowe są także pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla nas i naszej rodziny. W przypadku niespodziewanych wydatków będzie można wykorzystać zgromadzone na lokacie środki. Niewątpliwą zaletą lokat bankowych jest to, że do ich założenia nie potrzebne są bardzo duże środki finansowe. Wiele banków oferuje założenie lokaty już o kilkuset złotych. Jeśli założymy lokatę ze stałym oprocentowanie to już w momencie zakładania lokaty będziemy w stanie wyliczyć sobie bardzo dokładnie przyszłe zyski z lokaty. Jeśli nie posiadamy zbyt dużej wiedzy na temat inwestowania pieniędzy i nie znamy się na obserwowaniu rynków finansowych to założenie lokaty, a szczególnie lokaty, która posiada niezmienne oprocentowanie jest rozwiązaniem bezpiecznym. Lokaty bankowe dają możliwość bezpiecznego gromadzenia oszczędności bez zbytniego ryzyka. Biorąc pod uwagę stopień ryzyka to lokaty bankowe, oraz konta oszczędnościowe są najmniej ryzykownymi formami oszczędzania.

Co zamiast lokaty bankowej?

A co w momencie kiedy stać nas na ryzyko i posiadamy znajomość mechanizmów finansowych. W takim wypadku mamy możliwość skorzystania z takich możliwości jak: inwestowanie na giełdzie, inwestowanie w nieruchomości, inwestowanie w złoto, inwestowanie w dzieła sztuki. Każdy z tych rodzajów inwestycji wymaga znajomości tematu, aby inwestycja przynosiła konkretne zyski.