ŁatwaKasa.eu

Jak łatwo i szybko zarobić

« Kredyt gotówkowy kilka podstawowych wiadomości Dobre lokaty - pewne zyski »

Jakie zalety i wady posiadają lokaty bankowe.

2015
8
June

Kiedy mówimy o lokacie bankowej mamy na myśli szczególny rodzaj umowy pomiędzy klientem banku a bankiem. Lokata bankowa jest tak jakby pożyczką którą udzielamy bankowi. W zamian za zdeponowanie pieniędzy w danym banku dostajemy nagrodę w postaci odsetek bankowych. Lokata założona jest umową która zobowiązuje do utrzymywania pieniędzy w określonej wysokości przez z góry określony czas. Lokaty bankowe zarówno w Polsce jak i w całej Europie są bardzo popularną formą oszczędzania pieniędzy. Wyobraźmy sobie nierealną sytuacje, że do banku nie przyszedł by żaden klient. W takiej sytuacji bank nie mógłby udzielać pożyczek i zarabiać na tym. To w jakiej wysokości banki ustalają oprocentowanie lokat zależne jest od stopy redyskontowej w danym momencie. Stopę redyskontową ustala Narodowy Bank Polski. W sytuacji kiedy zwiększa się wysokość oprocentowania lokat bankowych zwiększa się również oprocentowanie kredytów bankowych. Lokaty można podzielić na kilka kategorii. Jedną z kategorii są lokaty odnawialne, które zawarte na określony czas samoistnie odnawiają się na następny okres o ile klient nie wyrazi chęci zlikwidowania lokaty. Są także lokaty nieodnawialne, które po upływie określonego czasu na jaki został złożony depozyt przestają być oprocentowanymi lokatami. Można przyjąć, że im dłuższy okres na jaki zakładana jest lokata tym większe z tego tytułu zyski. Banki nagradzają w ten sposób swoich klientów którzy na dłuższy czas deponują pieniądze w banku. Osoby które zastanawiają się nad założeniem lokaty powinny sprawdzić w kilku bankach jakie oprocentowanie oferuje dany bank, jakie są warunki przedłużenia lokaty bankowej na następny okres czasu, jakie będą konsekwencje w sytuacji, gdy umowa o lokatę bankową zostanie rozwiązana przed terminem obowiązywania. Jak wcześniej wspomniałam banki honorują osoby, które zakładają lokaty na dłuższy czas. Jedną z propozycji bankowych związaną z ta kwestią jest lokata progresywna. Oprocentowanie na lokacie progresywnej zwiększa się wraz z upływem czasu na jaki została założona. Wejdź na www.moja-skarbonka.pl oprocentowanie lokat bankowych na najwyższym poziomie.

Zalet zakładania lokat bankowych jest z całą pewnością sporo. Jedna z nich jest to, że nie ma potrzeby posiadać bardzo dużej ilości gotówki, aby lokatę założyć. Wiele banków ustala minimalny przedział w którym możemy założyć lokatę już od pięćset złotych. Kolejna zaletą jest przy lokatach, które zakładamy na określony czas z góry ustalony zysk ze zdeponowania naszych środków pieniężnych. W przypadku zakładania lokat nie ma potrzeby zgłębiać się w wiedzę na temat rynków finansowych, bowiem interesuje nas jedynie realne oprocentowanie lokaty. Jest to także zaletą zakładania lokat bankowych. Do zalet zakładania lokat bankowych należy tez dodać bezpieczeństwo. Środki zdeponowane na lokatach bankowych są bezpieczne i gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeżeli chodzi o wady lokat bankowych to należy wymienić w pierwszej kolejności to, że przez pewien czasami długi czas nie będziemy mieli dostępu do swoich pieniędzy. Chcąc wcześniej wypłacić środki z lokaty musimy niestety liczyć się z utrata odsetek lub ich wyplata w znacznie mniejszej wysokości. No i chyba najważniejsza wada to dla osób chcących osiągać maksymalne zyski z lokowania pieniędzy. Lokaty bankowe w zestawieniu z innymi bardziej agresywnymi formami oszczędzania nie przynoszą dużych zysków. Oczywiście zysk z lokaty będzie tym większy im większą kwotę i na dłuższy czas ulokujemy. Lokaty bankowe mogą być też dobrą forma na zbieranie małych oszczędności na jakiś ściśle określony cel.


0 Responses to Jakie zalety i wady posiadają lokaty bankowe.

Feed for this Entry

0 Comments

  • There are currently no comments.

Comments for this post are disabled.