ŁatwaKasa.eu

Jak łatwo i szybko zarobić

« O co pytać przy kredycie Praktyczne podejście do kredytów gotówkowych »

Czy na lokatach rentierskich można zarobić?

2014
23
December

Przeciętny Klient rozróżnia lokaty długoterminowe oraz krótkoterminowe, te o stałym i o zmiennym oprocentowaniu. Wybór produktów finansowych z sektora lokat jest jednak większy. Jednym z nich są lokaty rentierskie. Od tradycyjnych lokat bankowych różnią się one sposobem naliczania odsetek. W przeciwieństwie do tradycyjnych lokat gdzie odsetki naliczane są dopiero na końcu trwania umowy, przy lokatach rentierskich odsetki naliczane są częściej.

Na lokaty rentierskie warto zdecydować się przy długoterminowych depozytach. Lokaty tego typu zakładane są z reguły na rok, dwa lata a nawet trzy lata. Klientów nie może zwieść jednak to, że oprocentowanie lokat terminowych w zwykłych bankach jest wyższe. Pod wieloma względami lokaty rentierskie dają zdecydowanie większe korzyści. Jednym z najważniejszych pośród nich jest to, że odsetki wypracowane przez zgromadzony kapitał na lokacie wypłacane są bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta. Inwestor sam zdecyduje o tym w jakich odstępach czasu pieniądze są przelewane. Mogą być wypłacane co miesiąc, co trzy miesiące czy co sześć miesięcy. Najbardziej pozytywną cechą lokaty rentierskiej jest elastyczność. Klient do zysków wypracowanych z lokaty może mieć zdecydowanie łatwiejszy dostęp niż przy lokatach tradycyjnych, zakładanych na określone terminy czasowe. Trzeba też powiedzieć, że lokaty rentierskie dedykowane są osobom raczej bardziej zamożnym. Banki od Klientów mogą wymagać wpłacenia zdecydowanie wyższej kwoty minimalnej.

Mała popularność lokat rentierskich

O lokatach rentierskich tak mało Klientów wie z kilku istotnych względów. W ofercie banków pojawiają się one bardzo rzadko. Ponadto banki, który taki sposób gromadzenia kapitału oferują nie afiszują się z tym. Dla samego Klienta zyski z lokaty rentierskiej mogą być traktowane jako dodatkowy dochód. Choć trzeba od razu przyznać, że bardzo niewielki dochód.

Jak zarobić na lokatach rentierskich?

Oprocentowanie lokat rentierskich waha się od 2 do 3 %. W efekcie co miesiąc z kwoty 5 tysięcy złotych na nasze konto może wpływać jedynie 8,5 zł. Kwota ta jest bardzo niska. Korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się założenie lokaty terminowej na trzy miesiące. Po upływie tego okresu odsetki z wyżej oprocentowanej lokaty zasilają nasze konto i znów możemy założyć lokatę terminową. Wiąże się to oczywiście z koniecznością pamiętania o upływających terminach. Przy lokacie rentierskiej nie musimy właściwie o niczym już pamiętać. Reasumując więc, lokaty rentierskie dobre są dla tych, którzy dysponują naprawdę sporym kapitałem. Przy mniejszych sumach zysk z lokat będzie niezadowalający.


0 Responses to Czy na lokatach rentierskich można zarobić?

Feed for this Entry

0 Comments

  • There are currently no comments.

Comments for this post are disabled.